Showing all 5 results

Tôm các loại

Tôm Càng Xanh Sống

420.000
950.000

Tôm các loại

Tôm Hùm Baby Sống (Kg)

750.000

Tôm các loại

Tôm Sú Sống ( Kg )

420.000
0937 873 247