Showing all 5 results

Hải sản nhập khẩu

Cua King Crab Tươi (Kg)

990.000
-21%

Hải sản nhập khẩu

Cua Tuyết Sống (Kg)

1.390.000 1.100.000

Có 2 lựa chọn

Hải sản nhập khẩu

Ốc Bulot Pháp – Chín (Kg)

700.000800.000

Hải sản nhập khẩu

Tôm Bắc Cực ( kg )

470.000

Hải sản nhập khẩu

Vẹm Xanh New Zealand United Fish ( Kg)

280.000
0937 873 247