Hải sản bán chạyXem thêm

50.000

Có 2 lựa chọn

Hải sản nhập khẩu

Ốc Bulot Pháp – Chín (Kg)

700.000800.000
-21%

Hải sản nhập khẩu

Cua Tuyết Sống (Kg)

1.390.000 1.100.000

Hải sản nhập khẩu

Cua King Crab Tươi (Kg)

990.000
590.000
470.000

Ngao - Sò - ỐcXem thêm

Các loại tôm ngonXem thêm

Tôm các loại

Tôm Càng Xanh Sống

420.000
950.000

Tôm các loại

Tôm Sú Sống ( Kg )

420.000

Tôm các loại

Tôm Hùm Baby Sống (Kg)

750.000
109.000
50.000
50.000

Salads

Salad Mix 7A

102.000

Sashimi - SushiXem thêm

145.000

Sushi

Sushi 6M

145.000
240.000
208.000
210.000
350.000

Ready to eatXem thêm

Hải sản nhập khẩu

Tôm Bắc Cực ( kg )

470.000

Có 2 lựa chọn

Hải sản nhập khẩu

Ốc Bulot Pháp – Chín (Kg)

700.000800.000

Hải sản nhập khẩu

Cua King Crab Tươi (Kg)

990.000

Hải sản nhập khẩu

Vẹm Xanh New Zealand United Fish ( Kg)

280.000
-21%

Hải sản nhập khẩu

Cua Tuyết Sống (Kg)

1.390.000 1.100.000
145.000

Sushi

Sushi 6M

145.000
240.000
208.000
210.000